Pomohli sme  >  Zuzana Kováčová

Zuzana Kováčová

Meno žiadateľa:Zuzana Kováčová
Forma pomoci:príspevok za účelom čiastočného pokrytia nákladov spojených s liečbou ochorenia Skleróza multiplex na Klinike hematológie a bunkovej terapie A.A. Maksimova v Moskve.
Poskytnutá výška príspevku:1500 Eur

Zuzka je mladá žena, ktorá bojuje s ochorením Skleróza multiplex. Skleróza multiplex je autoimunitné, nevyliečiteľné ochorenie, veľakrát nazývané ako ochorenie mnohých tvári. Tento prívlastok získalo vďaka tomu, že mnohé príznaky sklerózy multiplex sú nejednoznačné, a preto je jeho diagnostika náročná. Telo
nositeľa tejto nepredvídateľnej diagnózy napáda svoj vlastný imunitný i nervový systém. Medzinajčastejšie príznaky patrí: chronická únava, dočasná strata zraku,poruchy hybnosti, poruchy citlivosti ako tŕpnutie a brnenie. Z fyzicky zdravého človeka sa častokrát stáva pacient odkázaný na pomoc svojej rodiny a blízkych.