Potrebujem pomoc

Nachádzate sa v situácii, kedy by ste potrebovali pomoc? Neváhajte a ozvite sa nám. Sme tu pre Vás heart.svg


Hlavné pravidlá a zásady Nadácie pri poskytovaní pomoci:

  • O pomoc možno požiadať prostredníctvom vyplnenia a zaslania formuláru Žiadosti
  • Žiadosti prijímame počas celého kalendárneho roka, príspevky odsúhlasujeme priebežne
  • Nadácia Iný Svet poskytuje príspevok najviac vo výške 1500,- Eur
  • Pri posudzovaní a odsúhlasovaní žiadostí o pomoc uplatňujeme požiadavku existencie „garanta“ projektu obdarovania a to buď prostredníctvom osobného kontaktu so žiadateľom, alebo uvedením kontaktu na osobu, ktorá vie byť garantom (lekár, učiteľ,...)
  • Žiadateľ je povinný uvádzať presné a pravdivé údaje
  • O odsúhlasení príspevku rozhoduje Správna rada Nadácie
  • Podporené projekty pomoci uverejňujeme na internetovej stránke Nadácie


Formulár žiadosti

Meno: *
Priezvisko: *
Názov organizácie:
Adresa:
Telefón:
Email: *
Požadovaná výška finančného príspevku:
IBAN:
Popis podpory, načo budú prodstriedky využité:
Potrebujete pridať prílohu k žiadosti

Chcete poslať formulár žiadosti poštou? Na stiahnutie tu.