Pomohli sme  >  Tomáš Fodor

Tomáš Fodor

Meno žiadateľa:Tomáš Fodor
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Liberta, n.o. v Košiciach
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Tomáško sa narodil ako pomerne zdravý chlapec, len s vrodenou hypotóniou. Časom sa však u neho rozvinula forma detskej mozgovej obrny. Vďaka včasnému zásahu a pravidelným rehabilitáciám dokáže krásne napredovať.