Pomohli sme  >  Sofia a Alex Kalaninovci

Sofia a Alex Kalaninovci

Meno žiadateľa:Sofia a Alex Kalaninovci
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Adeli s.r.o. v Piešťanoch
Poskytnutá výška príspevku:1500 Eur

Sofia a Alex sú sedemročné dvojičky. Bola im diagnostikovaná DMO a u Alexa sa prejavujú autistické črty osobnosti. Ich zdravotný stav vyžaduje neustálu rehabilitačnú starostlivosť.