2% z Vašich daní

Ak ste sa rozhodli venovať 2% z Vašich daní našej Nadácii, v prvom rade sa Vám chceme poďakovať a uvádzame postup, ako na to:

Postup pre fyzické osoby - zamestnancov

  1. Najneskôr do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane ..
  2. Stiahnite si predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní dane 2% a vypíšte údaje o Vás.
  3. Najneskôr do 30. apríla tieto vyplnené formuláre doručte na Daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %  z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie v časti „Naše údaje“.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na váš daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

  1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % resp. 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
  2. Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane.
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie v časti „Naše údaje“.
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad .

Naše údaje:

Názov: Iný Svet NADÁCIA INDUSTRY SOLUTIONS

Adresa: M. R. Štefánika 129, 01001 Žilina

IČO: 50086731

Právna forma: Nadácia

IBAN číslo účtu: SK9409000000005082537866 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa)