Pomohli sme  >  Patrik Dulák

Patrik Dulák

Meno žiadateľa:Patrik Dulák
Forma pomoci:príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Liberta, n.o. v Košiciach
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Patrik má 5 rokov.Od narodenia je jeho zdravotný stav veľmi komplikovaný. Patrik sa narodil predčasne v 37 tt s vážnou kardiologickou diagnózou dextrokardia, má teda srdiečko na pravej strane. Okrem toho trpí DMO, častými epileptickými záchvatmi ale aj vývinovou dysfáziou a Mowat- Wilson syndrómom. Práve tento syndróm je veľkou komplikáciou pri Patrikovej liečbe, keďže prognózy sú veľmi nejasné. Patrik je ťažko zdravotne postihnutý a odkázaný na pomoc najbližších. Má úplne obmedzenú pohyblivosť nôh a rukami už pomaly dokáže uchopiť si hračku alebo iný ľahký predmet. Postupne sa mu vďaka rehabilitáciám a každodennému cvičeniu podarilo posadiť sa vydržať  v sede aj dlhší čas, napr. pri jedení. Pre Patrika je neodmysliteľnou súčasťou dňa cvičenie,  pretože pri jeho zanedbávaní by došlo k postupnému ochabnutiu svalstva. Patrik si beztak vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť vo všetkých denných činnostiach od hygieny, kŕmenia, presunu ale aj v rámci akejkoľvek manipulácie s ním. Jedinou cestou ako dosiahnuť pokrok, zároveň nestagnovať a snáď ho raz aj postaviť na nôžky je možné len absolvovaním pravidelných rehabilitačných pobytov.