Pomohli sme  >  OZ Nie sme sami

OZ Nie sme sami

Meno žiadateľa:OZ Nie sme sami
Forma pomoci:príspevok za účelom nákupu materiálu potrebného na tkanie, pletenie a prácu s hlinou
Poskytnutá výška príspevku:800 Eur

Hlavným cieľom činnosti občianskeho združenia je podpora ľudí so zdravotným znevýhodnením -
mentálnym, telesným, zmyslovým, viacnásobným a ľudí so syndrómom autistického spektra, so
zameraním na skvalitňovanie ich integrácie do spoločnosti a ochranu ich ľudských práv.

Tvorivé dielne predstavujú inovatívnu a zážitkovú formu vzdelávania, ktoré prinášajú deťom možnosť nahliadnuť do histórie remesla, skúsiť si prácu s hlinou, vlnou, textilom a  naučiť sa niektoré  remeselné techniky. Práca s hlinou rozvíja tvorivosť, fantáziu a uvoľňuje napätie. Tkania a pletenia  podporuje rozvoj manuálnych a umeleckých zručností smerujúcich k zachovaniu a rozvoju kultúry.