Pomohli sme  >  Miško Dolinský

Miško Dolinský

Meno žiadateľa:Miško Dolinský
Forma pomoci:príspevok za účelom čiastočného pokrytia nákladov nákupu vertikalizačného zariadenia LECKEY MYGO STANDER
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Miško má 15 rokov, DMO a ďalšie pridružené diagnózy. Navštevuje špeciálnu základnú školu v Považskej Bystrici. Je to vnímavý, citlivý a spoločenský chlapec. Má rád rodinu, školu, prírodu, čítanie, návštevy, nákupy, prácu s náradím...