Pomohli sme  >  Dorotka Matiašková

Dorotka Matiašková

Meno žiadateľa:Dorotka Matiašková
Forma pomoci:príspevok za účelom pokrytia nákladov súvisiacich s rehabilitačným pobytom v centre PHYSIO CANIS, o.z. v Žiline
Poskytnutá výška príspevku:500 Eur

Dorotka má 5 rokov.  Narodila sa s genetickou vadou - delécia chromozómu, čo spôsobuje vrodenú vývojovú vadu srdiečka, epilepsiu, hypotóniu svalstva, mentálne zaostávanie. Prvýkrát sa posadila,keď mala 3 roky. Pravidelné rehabilitácie ju po malých krôčikoch posúvajú vpred.