Pomohli sme  >  Dominika Gerecová

Dominika Gerecová

Meno žiadateľa:Dominika Gerecová
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitačný pobyt v AXIS Rehab s.r.o. v Piešťanoch
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Dominika je mladá slečna, ktorej v detstve diagnostikovali DMO. S touto diagnózou Dominika žila do svojich 18 rokov. Jej zdravotný stav sa zhoršoval a tak sa lekári snažili zistiť dôvod. Po mnohých vyšetreniach sa zistilo, že Dominika má zriedkavé ochorenie génu KMT2B známe aj ako Dystónia 28.