Pomohli sme  >  Detská komunita o.z.

Detská komunita o.z.

Meno žiadateľa:Detská komunita o.z.
Forma pomoci:Príspevok za účelom pokrytia nákladov spojených s realizáciou hipoterapie pre klientov RCA Žilina
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Detská komunita zabezpečila hipoterapiu pre klientov RCA Žilina, ktorí sav o svojom živote potýkajú  s diagnózou autizmus. Táto diagnóza je charakteristická oslabenými sociálnymi interakciami, narušenou komunikáciou a schopnosťou imaginácie. Hipoterapia využíva komplexne pôsobenie koňa na človeka ako po stránke fyzickej tak i psychickej. Ide i o rozmer socializačný - spoločná cesta autobusom, nové zážitky, či stretnutie nových priateľov.  Po stránke zdravotnej - hipoterapeut vedie klienta k správnemu držaniu tela, prostredníctvom  motorický cvičení  individuálne zlepšuje koordináciu pohybov jednotlivcov,  či  rozvíja komunikáciu. Celú hipoterapiu absolvovali klienti pod dohľadom a v spolupráci s vychovávateľmi zo zariadenia sociálnych služieb v jazdeckom areáli Petrus v Stráňavách .