Zo života nadácie  >  Deň Nadácie 2022

Deň Nadácie 2022

V sobotu 21. mája 2022 sme zorganizovali podujatie s názvom Deň Nadácie Iný Svet. Na tejto ojedinelej akcii sa stretli ľudia obdarovaní nadáciou spolu s ľuďmi z nadácie a zamestnancami spoločnosti IS – Industry Solutions, a.s.

Hlavným dôvodom bol záujem zoznámiť sa a spoznať ľudí, ktorých nadácia podporila aj prostredníctvom osobného stretnutia. Aby príbehy pomoci neostali len menami na papieri.

Zároveň si uvedomujeme, že “spoločenských akcií” pre ľudí s rôznym znevýhodnením sa organizuje veľmi málo. Väčšinou sú to akcie pre zdravých, ktorí nemajú problém zvládnuť aj náročnejšie fyzické aktivity, hry, hluk, veľké množstvo ľudí... Zúčastniť sa takýchto aktivít je pre deti s postihnutím častokrát nemožné, resp. účasť na takýchto stretnutiach im nevie priniesť radosť a pocit úspechu z prekonaných aktivít. Na Dni Nadácie Iný Svet boli všetky činnosti zvolené tak, aby boli prispôsobené možnostiam detí zdravotne znevýhodnených, ale zároveň boli zaujímavé aj pre zdravé deti.

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným za úžasnú atmosféru - spoločnosti IS - Industry Solutions, a.s. za finančné zabezpečenie, tímu Fatra Ski za organizáciu aktivít a Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline za poskytnutie priestorov.

Tešíme sa na budúci ročník !!!