Pomohli sme  >  Alex Zajac

Alex Zajac

Meno žiadateľa:Alex Zajac
Forma pomoci:príspevok za účelom čiastočného pokrytia nákladov spojených s nákupom biologickej liečby RECONVEL
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Bioaktivita preparátu hovorí o vlastnosti vyvolať biologický účinok zlepšiť fyziologické funkcie v organizme pomocou bunkovej obnovy.Tento základ umožnuje riešiť širokú škálu ochorení a poškodení v organizme. Alexík vďaka tejto liečbe už prejde pár krokov za jednu ruku.