Pomohli sme  >  Miška Tisoňová

Miška Tisoňová

Meno žiadateľa:Miška Tisoňová
Forma pomoci:príspevok na rehabilitácie v Centre náhradní rodinné péče a sociálních služeb ARCADA, z.s. v Ostrave
Poskytnutá výška príspevku:1423 Eur

Miška má 4 roky a prekonala kongenitálnu CMV infekciu, ktorá zanechala následky na jej zdraví. Je to však šikovné dievčatko, pravidelne s maminou cvičí a absolvuje rehabilitačné pobyty, ktoré ju po malých krokoch posúvajú vpred.