Pomohli sme  >  Karolínka Ježová

Karolínka Ježová

Meno žiadateľa:Karolínka Ježová
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre PHYSIO CANIS, o.z. v Žiline
Poskytnutá výška príspevku:600,- Eur

Karolínka má 4 roky a narodila sa s Downovým syndrómom. Kanisterapia poskytovaná centrom PHYSIO CANIS jej veľmi pomáha  pri sústredení sa, rozvíjaní jemnej a hrubej motoriky, kognitívnej i sociálnej stránky osobnosti. Karolínka si pri “hre so psíkmi” neuvedomuje, že sa učí a terapiu si s radosťou užíva.